Транзакційний аналіз. Я ОК - ТИ ОК!
0
Мій кошик
Бажання
Додайте товари до списку бажань

Тоні Вайт "Транзакції. Сутність Транзакційного Аналізу" Частина 1.

Очікується
Артикул: 36232939
0 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Повідомити, коли з'явиться
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
Опис

Тоні Вайт "Транзакції. Сутність транзакційного аналізу." Серія монографій. Частина 1.

Tony White "The Book of Transactions. Part one."  The Monograph Series: Monograph One.

АНГЛІЙСЬКУ ЕЛЕКТРОНУ ВЕРСІЮ КНИГИ МОЖНА ПРИДБАТИ НА AMAZON 

Англійська - Українська - 74 с.

УДК 159.9.01  ISBN 978-617-7836-39-0

COPYRIGHT ©ANTHONY GILBERT BROWNING WHITE

This document is available at  Amazon. You may copy what you want and distribute it as you wish. When you do, please acknowledge the source:
Tony White `The Book of Transactions: Part One. MonographSeries: Monograph One` TA Books: Perth Australia. July 2022.

Цей документ англійською мовою є на Amazon. Ви можете копіювати те, що забажаєте, і поширювати. Коли ви будете це робити, будь
ласка, посилайтеся на джерело: Тоні Вайт. Липень 2022. Книга транзакцій: Частина перша. Серія монографій: Монографія перша. TA Books: Перт, Австралія.

Право на переклад та видавництво українською мовою:

ФОП Ісаєва Наталія  burbann@gmail.com

Переклад: Свердлова Тетяна

Оформлення та верстка: Артеменко Владлена

Видавництво "Деоніс" 2023, Київ


Тоні Вайт "Транзакції. Сутність транзакційного аналізу. ЧАСТИНА ПЕРША." 

НОВА КНИГА ТОНІ ВАЙТА. ВИДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

АНГЛІЙСЬКУ ЕЛЕКТРОНУ ВЕРСІЮ КНИГИ МОЖНА ПРИДБАТИ НА AMAZON 

Вийшла 2 частина книги.

Транзакції є основою транзакційного аналізу та використовуються для чіткого опису теорії людського спілкування. В цю книгу увішли транзакції, що були зібрані та описані автором за сорок років психотерапевтичної практики. Це перша книга, і очікується, що їх буде ще багато. Це видання унікальне ще й тим, що матеріал надано білінгва - англійської та українською мовами водночас.

Що буде цікавим з точки зору практики транзакційного аналітика. Більшість транзакцій у цій книзі ніколи раніше не зображувалися. Наприклад, місце, роль і ефект мовчання в психотерапії.

Залученість, настроєність та дослідження є широко відомими темами, та автором було зроблено спробу зобразити їх як транзакції та побачити, яку додаткову інформацію це дає при використання в психотерапії. 

Останній розділ містить додаткову теорію щодо транзакції шибеника. Наприклад, ідею дозволу та транзакції шибеника, проективної ідентифікації тощо.

Сподіваємось, вони нададуть читачеві більше знань і розуміння цієї важливої сфери в роботі з саморуйнівними клієнтами.

Книга буде корисною транзактним аналітикам, практикам, студентам та професіоналам в сфері транзакційного аналізу.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА 1 – ТРАНЗАКЦІЇ МОВЧАННЯ

Розділ перший

 • Транзакція мовчання

Розділ другий

 • Мовчання і его-стани

 • Мовчання і погляд на 100 ярдів

Розділ третій

 • Мовчання і регресія

Розділ четвертий

 • Мовчання і несвідоме

 • Транзакція 1 - нереляційне та несвідоме

 • Транзакція 2 - реляційне та несвідоме

 • Несвідоме опрацювання учасниками групової терапії

ЧАСТИНА 2. ЗАЛУЧЕНІСТЬ, НАСТРОЄНІСТЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ п’ятий

 • Транзакція залученості

Розділ шостий

 • Транзакція настроєності, емпатія

 • Настроєність

Розділ сьомий

 • Транзакція дослідження

Розділ восьмий

 • Екстрактивна інтроекція та транзакція дослідження


ЧАСТИНА 3. ТРАНЗАКЦІЯ ШИБЕНИКА

Розділ дев’ятий

 • Транзакція шибеника і сміх шибеника

 • Транзакція шибеника і дозвіл

 • Транзакція шибеника та інтроекція

 • Транзакція шибеника як проективна ідентифікація

 • Транзакція шибеника та мінімізація

Список літератури


Tony White "The Book of Transactions.Part one."  The Monograph Series: Monograph One

АНГЛІЙСЬКУ ЕЛЕКТРОНУ ВЕРСІЮ КНИГИ МОЖНА ПРИДБАТИ НА AMAZON 

CONTENT

PREFACE 

PART 1 - THE SILENCE TRANSACTIONS

Chapter one

 • The silence transaction

Chapter two

 • Silence and ego states 
 • Silence and the 100 yard stare 

Chapter three

 • Silence and regression 

Chapter four

 • Silence and the unconscious 
 • Transaction 1 - non relational and the unconscious
 • Transaction 2 - relational and the unconscious
 • Unconscious processing by members in group therapy 

PART 2 - INVOLVEMENT, ATTUNEMENT & INQUIRY

Chapter five

 • The involvement transaction 

Chapter six

 • The attunement transaction 
 • Empathy 
 • Attunement 

Chapter seven

 • The inquiry transaction 

Chapter eight

 • Extractive introjection and inquiry transaction

PART 3 - THE GALLOWS TRANSACTION

Chapter nine

 • The gallows transaction and the gallows laugh 

 • The gallows transaction and permission

 • The gallows transaction and introjection 

 • The gallows transaction as projective identification 
 • The gallows transaction and minimisation

References


ПЕРЕДМОВА

Шановні транзактні аналітики, практики, студенти та професіонали.

На створення цієї книги мене спонукала ідея, коли я зрозумів що в моїх картотеках і комп’ютерних файлах я маю буквально сотні діаграм зображених та описаних транзакцій. Транзакції є основою транзакційного аналізу. Діаграми транзакцій – це те, що Ерік Берн використовував для чіткого і красномовного опису своєї теорії людського спілкування. Зображення ідеї в діаграмі – саме так мислить транзактний аналітик. 

За сорок років моєї психотерапевтичної практики збирання та зіставлення матеріалів про різні типи транзакцій призвели до накопичення в моїх архівах діаграм багатьох транзакцій. В мене виникло бажання ідентифікувати, зобразити й обговорити ці транзакції, щоб вони стали загальнодоступними, а не просто зникли в якійсь запорошеній картотеці чи забутому комп’ютерному файлі, який одного дня просто видалять. Таким чином було створено цю першу книгу, і очікується, що їх буде ще багато.

Більшість транзакцій у цій книзі, наскільки я знаю, ніколи раніше не зображувалися. Наскільки мені відомо, місце, роль і ефект мовчання в психотерапії ніколи раніше не пояснювали за допомогою транзакцій. Про дослідження мовчання в психотерапії, звичайно, писали раніше, але, судячи з мого огляду літератури, не так, як це зроблено тут. Транзакційний аналіз не розглядав цю сферу дослідження будь-яким суттєвим чином або навіть не розглядав взагалі. 

Залученість, настроєність та дослідження є широко відомими темами в транзакційному аналізі, тому мною було зроблено спробу зобразити їх як транзакції та побачити, яку додаткову інформацію це дає нам при  використання цих технік в психотерапії. Розгляд цих методів з точки зору транзакцій дає нам інший спосіб розуміння, чим вони є. Це веде нас до восьмої глави, яка описує екстракційну інтроекцію як наслідок транзакції  дослідження. Ніколи раніше ніхто не намагався пояснити цю ідею при допомозі транзакцій.

Нарешті ми маємо транзакцію шибеника, яку Ерік Берн та багато інших авторів протягом багатьох років зображували як транзакцію. Останній розділ містить додаткову теорію щодо транзакції шибеника. Наприклад, ідею дозволу та транзакції шибеника, транзакції шибеника та проективної ідентифікації тощо. Сподіваюся, вони нададуть читачеві більше знань і розуміння цієї важливої сфери роботи з саморуйнівними клієнтами.

Насамкінець слід подякувати Наталії Ісаєвій та її колегам за внесок у загальну ідею випуску цієї книги різними мовами. Також дякую всім клієнтам і студентам протягом багатьох років, які надали мені стільки транзакцій для аналізу, схематичного зображення і розуміння.

Тоні Вайт
Серпень 2022 р
Перт, Західна Австралія


PREFACE

Dear transactional analysts, practitioners, students and professionals. 

This book originally evolved out of the idea that in my filing cabinets and my computer files I have literally hundreds of transactions that have been drawn and described. Transactions are the very core of transactional analysis. Transactional diagrams are what Eric Berne used to describe his theory of human communication in such a clear and eloquent way. This is how a transactional analyst thinks. 

Forty years of compiling and collating material on different types of transactions results in a lot of transactions. My desire to get these transactions identified, drawn and discussed so that they become knowledge in the public realm and do not just fade away into some dusty filing cabinet or some obscure computer file that are one day simply discarded. Thus this first volume was created and the expectation is that there will be many more. The majority of transactions in this volume, to my knowledge, have never been drawn before. The place, role and effect of silence in psychotherapy to my knowledge has never been explained as transactions before. The study of silence in psychotherapy has certainly been written about before but from my review of the literature not in the way they are done here. Transactional Analysis has not looked at this area of study in any significant way, or even at all.

Involvement, attunement and inquiry are widely known topics in Transactional Analysis so an attempt was made to draw them as transactions and see what additional information this gives us about these techniques in psychotherapy. Viewing them as transactions gives us another way of understanding what they are. This leads us to chapter eight which describes extractive introjection as a consequence of the inquiry transaction. Never before has anyone sought to explain this idea as a transaction. Finally we have the gallows transaction which Eric Berne and many others have drawn as transactions over the years. This last chapter provides further theory of the gallows transaction. For example the idea of permission and the gallows transaction, the gallows transaction and projective identification and so on. Hopefully these provide the reader with more knowledge and understanding about this important area with the self destructive client.

Finally thanks must be given to Nataliia Isaieva for her contribution to the whole idea of producing this as a book in a variety of languages. Also thanks to all the clients and students over the years who have provided me with so many transactions to analyse, diagram and understand.

Tony White
August, 2022

Perth, Western Australia


ТОНІ ВАЙТ, TONY WHITE

Навчаючий та Супервізуючий Транзакційний аналітик в галузі Психотерапія TSTA-P-ITAA. 

Є автором багатьох книг в Транзакційному Аналізі. Автор багатьох статей в Міжнародному Журналі Транзакційного Аналізу TAJ.

Тоні Вайт практикує, викладає, навчає та супервізує психотерапевтів протягом сорока років.

Спеціалізується на терапії Перерішеня Redecision therapy. Сучасна терапія Перерішення. Навчався у Боба та Мері Гулдінг, засновників методу Перерішення.

Нагороджений Премією Гулдингів за визначні досягнення у транзакційному аналізі в 1988 році. Має Міжнародну Школу Перерішення, в якій навчає методу.

Проводить марафони перерішення по всьому світу разом з асистентом та ко-тренером Наталія Ісаєва.

Тоні Вайт також спеціалізується в галузі роботи із суїцидом та суїцидальними особами.

Книга Тоні Вайта "Робота із суїцидальними особами. Керівництво до розуміння, оцінки та підтримки."" отримала нагороду Британської медичної асоціації у галузі медичної літератури у розділі Психіатрія у 2011 році.

Також має значний досвід терапевтичної роботи з підлітками. Авторо книг з психології підлітків. 

Є членом Міжнарождної асоціації ТА - ITAA, Европейскої асоціації ТА - EATA.

Почесний член Сінгапурської ассоціації ТА, Сербської ассоціації ТА, Української спільноти ТА (УСТА)  

Має приватну практику в м. Перт, Австралія.

Сайт Тоні Вайта http://tony-white.com

Сторінка Тоні Вайта у Фейсбуці


АНОНСИ ВСІХ ЗАХОДІВ НА ОДНІЙ СТОРІНЦІ завітайте на сайт!

Вгору