Транзакційний аналіз. Я ОК - ТИ ОК!
0
Мій кошик
Бажання
Додайте товари до списку бажань

Тоні Вайт Транзакції. Сутність Транзакційного Аналізу. Частина 2.

В наявності
Артикул: 788393829
450 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Опис

Тони Вайт "Транзакції: сутність транзакційного анализу. ЧАСТИНА 2." Серія монографій.

Tony White "The Book of Transactions. Part TWO." The Monograph Series.

Англійська - Українська - 82 с.

ЕЛЕКТРОНУ ВЕРСІЮ КНИГИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МОЖНА ПРИДБАТИ НА АМАЗОН.

УДК 159.9.01

ISBN 978-617-7836-42-0

COPYRIGHT ©ANTHONY GILBERT BROWNING WHITE

This document is available at  Amazon. You may copy what you want and distribute it as you wish. When you do, please acknowledge the source:
Tony White `The Book of Transactions: Part Two. MonographSeries` TA Books: Perth Australia. July 2023.

Ця книга англійською мовою доступна на Amazon. Ви можете копіювати те, що хочете, та розповсюджувати. Коли ви це робитимете, будь ласка, посилайтеся на джерело:

Тоні Вайт. Книга транзакцій: Частина друга. Серія монографій. TA Books: Перт, Австралія, Липень 2023 року.

Права на переклад та видання українською мовою: ФОП Ісаєва Наталія burbann@gmail.com

Переклад українською мовою: Свердлова Тетьяна

Оформлення та верстка: Артеменко Владлена

Видавництво "Деоніс" 2023, Київ


Тоні Вайт "Транзакції. Сутність транзакційного аналізу. ЧАСТИНА ДРУГА." 

НОВА КНИГА ТОНІ ВАЙТА. ВИДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

АНГЛІЙСЬКУ ЕЛЕКТРОНУ ВЕРСІЮ КНИГИ МОЖНА ПРИДБАТИ НА AMAZON 

Частина 1 тут. 

Транзакції є основою транзакційного аналізу та використовуються для чіткого опису теорії людського спілкування. У цю книгу увійшли транзакції, що були зібрані та описані автором за сорок років психотерапевтичної практики. Це друга книга, і очікується, що їх буде ще багато. А це видання унікальне ще й тим, що білінгва – англійською та українською мовами водночас. Що буде цікавим з точки зору практики транзакційного аналітика. Книга буде корисною транзакційним аналітикам, практикам, студентам та професіоналам у сфері транзакційного аналізу

CONTENT 

PREFACE 

PART 1 - THE SMILE TRANSACTIONS

Chapter one.

 • The smile transaction

Chapter two.

 • The smile transaction as stroking 
 • The school refusal transaction

Chapter three.

 • The smile and attachment

PART 2 - THE TRANSFERENCE TRANSACTIONS

Chapter four.

 • The transference transaction
 • Two theories of transference
 • Three different ways to respond to transference

Chapter five.

 • The counter transference transaction

PART 3 - THE COMMUNICATION TRANSACTIONS

Chapter six.

 • The communication transaction
 • Detection of unconscious information
 • Interpretation of Free Child reactions

Chapter seven.

 • Competitive transactions 
 • Competing for the Parent ego state position
 • Competing for the Child ego state position

References


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА 1. ТРАНЗАКЦІЇ УСМІШКИ

Розділ перший.

 • Транзакція усмішки

Розділ другий.

 • Транзакція усмішки та погладжування 
 • Транзакція відмови від школи 

Розділ третій.

 • Транзакція усмішки та прив’язаність 

ЧАСТИНА 2. ТРАНЗАКЦІЇ ПЕРЕНЕСЕННЯ

Розділ четвертий.

 • Транзакція перенесення 
 • Дві теорії перенесення 
 • Три різні способи реагування на перенесення

Розділ п’ятий

 • Транзакція контрперенесення 

ЧАСТИНА 3. ТРАНЗАКЦІЯ КОМУНИКАЦІЇ

Розділ шостий.

 • Транзакція комуникації
 • Виявлення несвідомої інформації
 • Інтерпретація реакцій Вільної Дитини 

Розділ сьомий.

 • Транзакції конкуренції 
 • Конкуренція за позицію Батьківського его-стану
 • Конкуренція за позиції его-стану Дитини

Список літератури


PREFACE

Dear transactional analysts, students, practitioners and professionals.

This book is the second one in a series of planned monographs about transactions and all the different forms in which they can come. As I mentioned in book one the purposes of this is to get many of these transactions out and described and discussed so they are not just one day forgotten. Here we have a combination of some transactions that have been described before and some that have not been mentioned before.

Part two of this book is on the transference and counter transference transactions. Eric Berne has clearly discussed these two types of transactions in the books that he has written and I discuss them here. However I also discuss material that he or any other transactional analyst to my knowledge have not mentioned before, or only mentioned briefly. For example the two theories of transference and the two theories of counter transference. The implications for transactional analysis are discussed in these two theories. This is followed by a description of how classical TA, relational TA and redecision TA all work with transference differently. Then in chapters five and six I take a look at counter transference and highlight how what is often seen as counter transference in many cases is not actually that. Many therapists and supervisors probably misdiagnose the therapist’s reactions to a client as counter transferential when it maybe just natural mirroring of the client or just here and now Free Child reactions to a client.

Also at the start of this book I examine the smile transaction. This has been talked about before with the gallows transaction smile but I take a much deeper look at how a smile influences the transactions between two people. When people smile at each other what is that communicating in the transaction. As is shown the smile transaction can be quite complex with a lot of psychological dynamics going on between the two people. Finally we have the competitive transactions. Sometimes people compete with others for all sort of different things and motives. How do you draw this as a transaction. For example some people compete for the Child position in the relationship and others compete for the Parent position. This can be assisted by the game of sulk or by people doing ’no speaks’ with others where they stop speaking to the other person as a form of punishment.

Thanks must go to Nataliia Isaieva for support and inspiration. Also, thanks to Tatyana Sverdlova for her always excellent translations. Thanks to Vladlena Artemenko for designing the book.and to all who being the driving force behind these books being published in two languages.

Tony White Transactional Analyst

Perth, Australia July, 2023


ПЕРЕДМОВА.

Шановні транзакційні аналітики, студенти, практики та професіонали.

Ця книга є другою в серії запланованих монографій про транзакції та всі різноманітні форми, які вони можуть приймати. Як я вже згадував у першій книзі, однією з цілей даної серії є висвітлити, описати та обговорити ці численні транзакції, щоб вони не були одного дня просто забуті.

В цієй книзі я привожу комбінацію деяких транзакцій, які були описані раніше, і деяких, що ще не згадувалися. Частина два цієї книги присвячена транзакціям перенесення і контрперенесення. Ерік Берн дав чітке пояснення цих двох видів транзакцій у написаних ним книгах, і я обговорюю їх тут. Проте я також обговорюю матеріал, який, на скільки мені відомо, ані він, ані будь-який інший транзакційний аналітик не згадували раніше, або згадували лише коротко. Наприклад, дві теорії перенесення і дві теорії контрперенесення. У цих двох теоріях обговорюються особливості застосування для транзакційного аналізу. Далі слідує опис того, як класичний TA, реляційний TA та ТА перерішення по-різному працюють з перенесенням. Потім в розділах п'ять і шість я розглядаю контрперенесення і виділяю, як те, що часто вважається контрперенесенням в багатьох випадках насправді ним не є. Багато терапевтів та супервізорів ймовірно неправильно діагностують реакції терапевта на клієнта як контрперенесення, тоді як це може бути просто природне віддзеркалення клієнта або лише реакція Вільної Дитини на клієнта тут і зараз.

Також на початку цієї книги я розглядаю транзакцію усмішки. Про це вже говорилося раніше під час обговорення транзакції шибеника, але тут я дивлюся набагато глибше на те, як усмішка впливає на транзакції між двома людьми, що це комунікує в транзакції, коли люди посміхаються один одному. Ми побачимо, що транзакція усмішки може бути достатньо комплексною зі значним обсягом психологічної динаміки між двома людьми.

Нарешті ми маємо транзакції конкуренції. Іноді люди конкурують з іншими з багатьох різних причин і мотивів. Як це можна зобразити у вигляді транзакції? Наприклад, деякі люди конкурують за позицію Дитини у відносинах, а інші конкурують за позицію Батька. При цьому вони можуть вдаватися до ігор, а саме ображатися або не розмовляти з іншим, використовуючи бойкот як форму покарання.

Я хочу подякувати Наталії Ісаєвій за підтримку та натхнення. Також дякую Тетяні Свердловій за її завжди відмінні переклади. Дякую Владлені Артеменко за оформлення книги. І дякую усім, хто стали рушійною силою того, щоб ця книга була опублікована двома мовами.

Тоні Вайт Транзакційний аналітик

Перт, Австралія. Липень 2023 р.


ТОНІ ВАЙТ, TONY WHITE

Навчаючий та Супервізуючий Транзакційний аналітик в галузі Психотерапія TSTA-P-ITAA. 

Є автором багатьох книг в Транзакційному Аналізі. Автор багатьох статей в Міжнародному Журналі Транзакційного Аналізу TAJ.

Тоні Вайт практикує, викладає, навчає та супервізує психотерапевтів протягом сорока років.

Спеціалізується на терапії Перерішеня Redecision therapy. Сучасна терапія Перерішення. Навчався у Боба та Мері Гулдінг, засновників методу Перерішення.

Нагороджений Премією Гулдингів за визначні досягнення у транзакційному аналізі в 1988 році. Має Міжнародну Школу Перерішення, в якій навчає методу.

Проводить марафони перерішення по всьому світу разом з асистентом та ко-тренером Наталія Ісаєва.

Тоні Вайт також спеціалізується в галузі роботи із суїцидом та суїцидальними особами.

Книга Тоні Вайта "Робота із суїцидальними особами. Керівництво до розуміння, оцінки та підтримки."" отримала нагороду Британської медичної асоціації у галузі медичної літератури у розділі Психіатрія у 2011 році.

Також має значний досвід терапевтичної роботи з підлітками. Авторо книг з психології підлітків. 

Є членом Міжнарождної асоціації ТА - ITAA, Европейскої асоціації ТА - EATA.

Почесний член Сінгапурської ассоціації ТА, Сербської ассоціації ТА, Української спільноти ТА (УСТА)  

Має приватну практику в м. Перт, Австралія.

Сайт Тоні Вайта http://tony-white.com

Сторінка Тоні Вайта у Фейсбуці


АНОНСИ ВСІХ ЗАХОДІВ НА ОДНІЙ СТОРІНЦІ -завітайте на сайт!

Вгору