Транзакційний аналіз. Я ОК - ТИ ОК!
0
Мій кошик
Бажання
Додайте товари до списку бажань

Марк Віддоусон "Транзакційний аналіз: 100 ключових понять і технік", 2-е видання

В наявності
Артикул: 368644
1 600 грн
Увійдіть на сайт щоб
додати товар в список бажань
Опис

Марк Віддоусон. Транзакційний аналіз: 100 ключових понять і технік. 2 видання.  Українською мовою. 442 сторінки
УДК 159.98  В 42   ISBN: 978-617-7836-48-2

The primary territory will include Ukraine and Russian language populations worldwide LICENSOR  Nataliia Isaieva burbann@gmail.com
Переклад: Бацман Євгенія  Професійна редакція: Ісаєва Наталія, PTSTA-P-EATA
Літературна редакція і верстка: Артеменко Владлена 

Всі права захищені. Будь-яке передрукування видання або будь-якої його частини та розміщення у відкритому доступі, включаючи електронні версії та є порушенням авторських прав та переслідується за законом. Жодна частина цього видання не може бути відтворена без письмового дозволу власника авторських прав.


З великою вдячністю автору книги Др. Марку Віддоусону за потужну книгу для терапевтів які працюють за методом ТА. Дякуємо за твій внесок в розвиток професійного ТА за твою життеву енергію, підтримку і за те що ти є!  Дякуємо, Марк! 

Вдячність видавництву TAYLOR & FRANCIS GROUP  за надання авторських прав (Великобританія) на публікацію книги та потужну підтримку.

Велика вдячність перекладачці Євгенії Бацман (Київ) за переклад і натхнення та з яким ти працювала над книгою! Ти вкладала душу в цю книгу!

Велика вдячність Владлене Артеменко (Харків) за літературну редакцію, за професійне верстання, за створення обкладинки і зовнішнього професійного вигляду книги! Твоя професійна включеність і щирість яку ти вкладаєш в кожну книги це дійсно любов.

Дякую видавництву «Дєоніс Плюс» (Київ) за співпрацю!

І дякую Олександрі (Київ), менеджеру крамнички ТА воок яка буде займатися надсиланням книги і створювати Вашу зустріч з книгою!

І звісно, дякую собі, як видавцю за цей виклик, натхнення і любов до методу ТА і України!

Дякую всій нашій команді за вкладання души в видання книги в Україні!

Дякую ЗСУ і всім Захисникам України за те що ми маємо можливість продовжувати розвиток!

Частина коштів з продажу книги йде на підтримку видавництва професійної літератури українською мовою.

З повагою і любов’ю до терапевтів, студентів і читачів цієї чудової книги! Ласкаво просимо до Транзакційного аналізу в Україні!

 


Купити книгу англійською мовою можно:

на сайті Karnak

на сайті  Routledge  паперову та електрону версію

на сайті Amazon паперову версію та Kindle версію

Second edition published 2024 by Routledge
4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN and by Routledge 605 Third Avenue, New York, NY 10158
Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business

© 2024 Mark Widdowson

The right of Mark Widdowson to be identified as author of this work has been asserted in accordance with sections 77 and 78 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.

British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalog record for this book is available from the British Library
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data  Names: Widdowson, Mark, 1973- author.
Title: Transactional analysis : 100 key points and techniques / Mark Widdowson.
Description: Second edition. | Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2024. | Series: 100 key points and techniques | Includes bibliographical references and index.
Identifiers: LCCN 2023021542 (print) | LCCN 2023021543 (ebook) | ISBN 9781032452043 (hardback) | ISBN 9781032452036 (paperback) | ISBN 9781003375890 (ebook)  Subjects: LCSH: Transactional analysis. 
Classification: LCC RC489.T7 W53 2024 (print) | LCC RC489.T7 (ebook) | DDC 616.89/145--dc23/eng/20230710
LC record available at https://lccn.loc.gov/2023021542  LC ebook record available at https://lccn.loc.gov/2023021543

ISBN: 978-1-032-45204-3 (hbk) ISBN: 978-1-032-45203-6 (pbk) ISBN: 978-1-003-37589-0 (ebk)

DOI: 10.4324/9781003375890


Транзакційний аналіз: 100 ключових понять і технік

Марк Віддоусон 

Transactional Analysis: 100 Key Points and Techniques

 Mark Widdowson

Друге видання «Транзакційний аналіз: 100 ключових понять і технік»  синтезує розробки в транзакційному аналізі (TA) і психотерапевтичних дослідженнях, перетворюючи складні ідеї на доступні та пропонуючи терапевтам практичні поради щодо вдосконалення навичок з психотерапії у TA.

Книга поділена на сім частин і охоплює:

● Філософію, теорію, методи та критику основних підходів у ТА
● Найновіші розробки та підходи у ТА
● Погляд на терапевтичні відносини з перспективи ТА
● Оцінювання, діагностика клієнта та формулювання кейсу
● Укладання контрактів та планування терапії з використанням ТА
● Посібник з виявлення проблем та уникнення поширених пасток
● Вдосконалення терапевтичних навичок

Внесені доповнення включають нові підходи до ТА, останні розробки у розумінні нейрорізноманітності та сучасне  розуміння найкращої практики.

Книга є важливим матеріалом для студентів та ТА терапевтів-початківців, а також для досвідчених практиків, які бажають оновити знання у своїй галузі для вмілого та усвідомленого застосування цієї послідовної системи  психотерапії.

Марк Віддоусон – зареєстрований психотерапевт UKCP (Рада з Психотерапії Великобританії), проживає в Манчестері. Старший викладач з консультування та психотерапії в Університеті  Салфорд, заступник директора Інституту Берна і директор  Психотерапевтичного фонду Манчестера.


ЗМІСТ
Передмова до другого видання 
Подяки 
Вступ 

Частина 1. ПІДХОДИ ДО ПРАКТИКИ ТРАНЗАКЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

1 Школи та підходи в ТА 
2 Класична школа: основи 
3 Класична школа: методи 
4 Школа Перерішення: основи 
5 Школа Перерішення: методи 
6 Школа Катексису: основи 
7 Школа Катексису: методи 
8 Радикальна психіатрія 
9 Еко-TA 
10 Інтегративний TA: основи 
11 Інтегративний TA: методи 

12 Психодинамічний TA 1 

13 Психодинамічний TA 2: інтенсивна психотерапія методом транзакційного аналізу 

14 Психодинамічний TA 3: інтерпретаційна динамічна психотерапія методом транзакційного аналізу 
15 Реляційний TA: основи 
16 Реляційний TA: методи 
17 Співтворчий TA 

Частина 2 ТЕРАПЕВТИЧНІ ВІДНОСИНИ
18 Перші сесії 
19 Терапевтичне дослідження 
20 Центральна роль емпатії 
21 Врахування впливу різноманітності на терапевтичні відносини 
22 Концептуалізація терапевтичних відносин 
23 Зміцнення робочого альянсу через увагу до завдань, цілей і зв'язків 
24 Розгляд реакцій Адаптивної Дитини як показник розриву альянсу 
25 Терапевтичний альянс: розрив і відновлення 
26 Розуміння перенесення і контрперенесення 
27 Драматичний трикутник як інструмент для дослідження контрперенесення 
28 Перенесення і контрперенесення: огляд моделей TA
29 Завершення терапії у ТА 

Частина 3. ОЦІНКА, ДІАГНОСТИКА ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ВИПАДКУ У ПРАКТИЦІ ТА
30 Важливість спостереження 
31 Проведення структурованого попереднього оцінювання 
32 Оцінка придатності для терапії ТА 
33 Використання чотирьох методів діагностики Берна 
34 Розвиток техніки інтерв’ю-бесіда 

35 Використання проформи для швидкої діагностики сценаріїв 
36 Використання функціонального і структурного аналізу его-станів 
37 Урахування внутрішнього діалогу его-станів 
38 Урахування Культурального і Релігійного Батька 
39 Урахування інтерсекційності та гноблення 
40 Урахування нейродивіргенції 
41 Побудова сценарної системи 
42 Дослідження драйверів 
43 Аналіз психологічних ігор 
44 Аварійні люки як основа для розуміння безпеки клієнтів 
45 Суїцидальні наміри: короткий вступ 
46 Контрольний список діагностики 

Частина 4. КОНТРАКТИ
47 Укладання контрактів на завдання і цілі терапії 
48 Проведення терапії в ТА, орієнтованої на ціль та процес 
49 Використання стандартного письмового бізнес контракту 
50 Укладання контракту з невпевненим клієнтом 
51 Використання домашніх завдань і поведінкових контрактів 
52 Як мати справу з спротивом або невиконанням домашніх завдань і поведінкових контрактів 
53 «Достатньо хороший» контракт 
54 Укладання контрактів: підготовка до конфлікту та негативного перенесення 

Частина 5. ПЛАНУВАННЯ ТЕРАПІЇ
55 Порівняння моделей послідовністі терапії 
56 Складання індивідуальних планів терапії 
57 Моніторинг і перегляд плану терапії 
58 Урахування впливу травми 
59 Планування терапії для досвіду непідкріплення 
60 Робота зі «скалками» та «покривлена монета» 
61 Усвідомленість, спонтанність, інтимність, автономія та гомономія 

Частина 6. УНИКАННЯ ПОШИРЕНИХ ПАСТОК
62 Бути реалістичним щодо тривалості терапії 
63 Спрямованість терапії і запобігання дрейфу 
64 Зменшення ризику ятрогенного почуття сорому 
65 Як запобігти рекетної “ОКейності” 
66 Як запобігти «солодкості»/ Marshmallowing 

Частина 7. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНИХ НАВИЧОК
67 Збалансування виклику і підтримки 
68 Розвиток емоційної усвідомленості та гранулювання 
69 Заспокоєння его-стану Дитини за допомогою технік емоційного регулювання 
70 Поглиблення афекту 
71 Сприяння здоровому вираженню емоцій 
72 Відстеження у моменті того, де клієнт відкритий, а де він захищається 
73 Ведення щоденника для підвищення самосвідомості та саморефлексії 
74 Відмінності між деконтамінацією та деконфьюженом 
75 Непідтвердження сценарних переконань 

76 Використання розриву та відновлення альянсу для деконфьюжен 
77 Використання метакомунікативних транзакцій 
78 Терапія ігор
79 Терапія заборон 
80 Інтервенції та підходи до терапії заборон та забороняючих посилань 
81 Перегляд зачинення аварійного люка
82 Захист клієнта 
83 Сила та дозвіл 
84 Перегляд теорії тупиків 
85 Використання роботи зі стільцями в ТА:деякі рекомендації 
86 Використання візуалізації та ментальних образів у ТА 
87 Робота з его-станом Дитини для подолання травми 
88 Перегляд знецінення: включення когнітивних упереджень до теорії ТА 
89 Конфронтація 
90 Оцінка вашої клінічної ефективності 
91 Використання цілеспрямованої практики для вдосконалення терапевтичних навичок 
92 Ведення клінічних записів у терапії ТА 
93 Зміцнення Дорослого через розвиток майндфулнес 
94 Розвиток сценарію: процес, що триває 
95 Допомога клієнтам у визначенні та розвитку своїх сильних сторін 
96 Дослідження мотивації терапевта 
97 Використання саморозкриття та автентичності 
98 Перегляд его-стану Дорослого 
99 ТА як екзистенційна психотерапія 
100 Аналіз транзакцій 

Література 


ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ. ЗМІНИ У ДРУГОМУ ВИДАННІ.

Хоча загальна структура з семи частин книги залишається незмінною, з точки зору її змісту внесено значні зміни. Більшість зі 100 ключових понять було повністю переписано (або написано у випадках, де я замінив поняття із першого видання). Деякі зазнали помірних змін, а решта, безумовно, значно більших. Однією з  основних відмінностей між першим і другим виданням є величезне зміщення акценту в бік досліджень. Більшість пунктів, починаючи з Частини 2 і далі, містять певний рівень взаємодії з дослідженнями. Дослідження, на які я спирався, походять переважно з галузей психотерапії, неврології, психічного здоров’я/психопатології та ширшої галузі психології. Таким чином, багато тверджень у цій книзі це не просто мої думки; їх можна підкріпити серйозними науковими дослідженнями. Позитивні відгуки, які я отримав після першого видання, мене цілковито вразили (і досі вражають). Я знав, що написав щось важливе та заповнив низку прогалин у професійній літературі, однак кожні кілька тижнів я отримую черговий  електронний лист від терапевта ТА, який дякує мені за те, що я написав, і розповідає, наскільки книжка була корисною у навчанні та під час підготовки до іспитів на Сертифікованого Транзакційного Аналітика. Вони розповідають мені, як книжка також вплинула на їхню роботу з клієнтами. Який це привілей для мене – мати можливість так позитивно впливати на практику і кар’єру людей. Навіть зараз, щоразу, отримуючи такий лист, я відчуваю величезну радість. Знання того, що я допоміг комусь краще виконувати свою роботу, і той вплив, який це справляє на клієнтів, дійсно виправдовує довгі години праці.
Я також отримував конструктивну критику (яку я вітаю, будь ласка, надсилайте мені конструктивні відгуки, якщо маєте такі), і я приймаю її до уваги. Так, ви побачите більше прикладів і обговорень конкретних технік, які подекуди замінюють теоретичний матеріал. .

РОЗДУМИ НАД ПЕРШИМ ВИДАННЯМ І ПОДОРОЖ ТУДИ, ДЕ Я ЗАРАЗ
Коли я перечитав перше видання, щоб підготувати рукопис до цього, стало очевидно, що моє мислення щодо багатьох речей змінилося, і в деяких випадках радикально. Ймовірно, найважливішою частиною мого шляху, який я пройшов за останні роки, був мій власний шлях дослідника психотерапії. Приблизно в той час, коли було опубліковано перше видання, я розпочав свою докторську роботу, у якій досліджував процес і  результати терапії ТА при депресії (спойлер: я зібрав достатньо доказів, щоб зробити перші доказові заяви про ефективність короткострокової ТА терапії депресії). Як це типово, під час докторської програми мені довелося глибоко зануритися в дослідницьку літературу з психотерапії. Те, що я знайшов, мене вразило. Читаючи, я продовжував (і досі продовжую) знаходити коштовну інформацію, вказівки й інсайти, які змінили на краще моє мислення та спосіб практики. Ще в 2012 році я сказав, що моя мета полягає в тому, щоб ТА мав достатньо доказів, щоб вважатися доказовою терапією. Ця мета була досягнута. Тут важливо визнати неймовірні зусилля докторки Біляни ван Рейн (Biljana van Rijn) і доктора Енріко Беннеллі (Enrico Bennelli),  оскільки вони продовжували розвивати дослідження ТА. Попереду ще довгий шлях з точки зору накопичення кількості доказів, необхідних для того, щоб ТА був настільки широко визнаний, наскільки він на те заслуговує.


На момент написання першого видання я практикував на постійній основі, здебільшого займаючись довготривалою терапією. Тепер це кардинально змінилося завдяки моїй участі в дослідженнях, а також тому, що я вважаю, що став кращим і ефективнішим терапевтом. Я також вважаю, що моє викладан ня та письменництво стали багатшими завдяки різноманітним дослідницьким джерелам, які я використовую у своїй роботі зараз. З роками я зрозумів, що одна з речей, що мені найбільше подобається в процесі написання та викладання – це заглиблення в доступні дослідження і визначення того, куди це мене приведе. Також я отримую велике задоволення від творчого процесу вплітання результатів різних досліджень у ТА – або шляхом знаходження досліджень, які чітко підтримують теорію ТА чи критикують її (здебільшого це дослідження, які певним чином її підтримують, хоча зазвичай під іншою назвою), або шляхом пошуку досліджень, які можуть просвітити або покращити деякі аспекти практики психотерапії ТА. Зараз моя мета переміщена в бік цієї інтеграції досліджень у ТА, щоб ми мали підтримку в опануванні нашого мистецтва, спираючись на найкращі поточні знання в цій галузі та міцно закріплюючи практику ТА в дослідженнях. 

У той час, коли я писав перше видання, моя практика полягала в основному в довгостроковій терапії з певною психодинамічною темою. Це теж змінилося. Не тому, що моя група клієнтів представляє легші випадки, насправді, у багатьох відношеннях моя нинішня група клієнтів представлена з варіацією більших труднощів та складнощів, ніж колишня. Замість того, щоб надавати довгострокову терапію як стандартний сетинг за замовчуванням, моя робота тепер полягає майже виключно в короткотерміновій терапії (до 20 сесій). Ця зміна сталася завдяки дослідженню, у якому я прочитав про ефект «доза-реакція» (“dose-response”, тобто, скільки терапії потрібно для досягнення значних змін) і завдяки тому, що я відкрив у власному дослідженні, під час якого терапія була обмежена 16 сесіями. Я натрапив на сотні порад, пропозицій і рекомендацій, які можна відносно легко інтегрувати в практику, підвищуючи її ефективність. Я виявив, що стаю кращим терапевтом завдяки цим змінам у тому, як я практикую. Крім того, це не безпідставне твердження; я зберіг детальні записи про швидкість покращень у моїх клієнтів за допомогою низки показників результатів протягом багатьох років, тож я можу візуально перевірити наявні у мене дані, що я покращив свою клінічну ефективність. Я не думаю, що питання просто у додатковому досвіді. Насправді я сильно пов’язую своє професійне зростання із залученням і використанням досліджень, вбудованих у мою роботу. Отже, з цією метою я додав дещо з того, що стало для мене найбільш продуктивними коригуваннями практики.

Я щиро сподіваюся, що ви також отримаєте користь від перлин наукової мудрості, яку я вклав у тканину цієї книги. Я також сподіваюся, що ви швидко побачите позитивні наслідки використання цих досліджень у своїй роботі. 


ВСТУП
Транзакційний Аналіз (TA) має процвітаючу міжнародну спільноту, що складається з динамічного корпусу практиків, які розвивають свою теорію та впроваджують інновації на практиці. ТА перетворився на терапію, яка зараз велично психодинамічна, але водночас надзвичайно гуманістична. Терапевти ТА вважають багато своїх методів подібними до методів когнітивно-поведінкової терапії. ТА також розглядається як екзистенціальна психотерапія. У цій книзі я представляю деякі концепції екзистенціальної психотерапії та пропоную читачеві дослідити, як ці концепції можуть вплинути на наше використання ТА, на те як ми думаємо про різні концепції ТА, і, що важливіше, як ми ставимося до наших клієнтів. Історія ТА розкриває походження цього діапазону підходів – Берн розробив ТА на основі своїх психоаналітичних знань. Його розвиток теорії его-стану Дорослого і таких концепцій, як контамінація, також дозволив йому  розробити когнітивний підхід до терапії, якого не існувало у часи інновацій Берна. (Шлегель/ Schlegel, 1998).

Існує неймовірне розмаїття психотерапевтів ТА і того, як ТА використовується. Ми поділяємо спільну теорію, яка показала в цьому розмаїтті свою дивовижну багатогранність. Для мене транзакційного аналітика визначає не те, що він робить (що не відрізняється від інших типів психотерапії), а радше те, чому він робить те, що робить, і як він думає. Транзакційні аналітики всіх типів використовують поняття его-станів і сценаріїв як основу своєї структури мислення. Частина 1 цієї книги обговорює деякі з багатьох способів роботи практиків ТА, і я сподіваюся, що це дасть читачеві уявлення про різноманітність практики ТА.

Кілька слів про рівень цього тексту: це не вступна книга і я припускаю, що читач знайомий з концепціями та методами ТА. Тим читачам, які не мають таких знань, я б порадив спочатку прочитати наступні книги:

Лепворт Ф. і Сіллз Ш. «Вступ до транзакційного аналізу» (Lapworth, P. and Sills, C., “An Introduction to Transactional Analyses”, 2011, London, Sage), Стюарт Я. та Джойнс В. «Сучасний Транзакційний аналіз»
(Stewart, I. and Joines, V., “TA Today”, 1987, Nottingham: Lifespace). 

Очікування, що читач матиме такі базові знання, дає мені змогу перейти безпосередньо до середнього рівня обговорення без необхідності пояснювати основи, які належним чином висвітлюються в інших книгах. Ця книга відкалібрована на середньому рівні, щоб подолати розрив між вступними текстами та текстами для поглибленого навчання, і буде особливо корисною для студентів ТА, які закінчили базовий рік. Я сподіваюся, що більш досвідчені практики також знайдуть книгу цікавою та стимулюючою.

Частина 1 охоплює філософію, теорію, методи та деяку критику основних підходів і шкіл ТА на практиці. Читачі, які не дуже зацікавлені в цьому теоретичному підґрунті, можуть перейти безпосередньо до Частини 2.

Частина 2 стосується терапевтичних відносин. Психотерапевтичні дослідження постійно показують, що терапевтичні відносини мають вирішальне значення для результату терапії та є передумовою ефективної терапевтичної роботи (Норкрос і Ламберт/Norcross &Lambert, 2019). Відповідно до цього дослідження,  включає матеріал про ефективні «інгредієнти» терапевтичних відносин, включно із емпатією, перенесенням і контрперенесенням, а також розривом і відновленням альянсу. Я мав намір зробити деякі з цих складних концепцій більш доступними для новачків.

Частини 3, 4 і 5 проведуть читача крізь процес діагностики, укладання контракту та планування терапії з точки зору ТА.

Частина 6 стосується поширених пасток (pitfalls) у практиці ТА, пропонуючи шляхи їх уникнення.

Книга завершується найдовшою Частиною 7, яка  присвячена вдосконаленню терапевтичних навичок. Кожна частина містить новий та оригінальний матеріал, який, сподіваюсь, одразу стане в нагоді читачеві. Більшість понять у цій книзі міцно базуються на науковій обґрунтованій практиці та підтверджуються психотерапевтичними дослідженнями як «ефективними інгредієнтами» психотерапії. Психотерапевтичні дослідження демонструють ефективність емпатії, уваги до розриву та відновлення альянсу, вмілої інтерпретації перенесення, врахування культурального контексту клієнта, ширших відносин і сильних сторін, розробки індивідуального підходу до терапії для кожного клієнта, консенсусу між метою та співпрацею, відповідного саморозкриття, і всі вони підтверджені емпірично. Обговорення таких досліджень виходить за рамки цієї книги, тому зацікавленому відносини рекомендується прочитати «Психотерапевтичні стосунки, що працюють» за редакцією Джона Норкросса і Майкла Ламберта (John Norcross and Michael Lambert, “Psychotherapy Relationships That Work”, 2019).  Я мав намір написати книгу, яка була б практичною та сприяла б розвитку мислення для проникливих клініцистів. Я сподіваюся, що ідеї, викладені в книзі, спонукатимуть читача бути творчим і проникливим у своїй практиці. Багато в чому ця книга схожа на грецьку закуску мезе або іспанську страву тапас. Читачі можуть знайти деякі із «закусок» особливо «смачними» і захотіти ще. Я запрошую цих читачів шукати посилання, наведені в пунктах, які їм особливо подобаються, де вони зможуть знайти більше матеріалу для перегляду на дозвіллі. 

Матеріал у цьому виданні зібрано з мого досвіду. Досвід отримано під час роботи з клієнтами, а також під час моєї роботи в якості тренера та супервізора психотерапевтів, де я міг бачити поширені помилки чи хибні уявлення передані іншими, тобто "з інших рук". Однією з переваг тренера та супервізора є певна  віддаленість від прямого міжособистісного спілкування. Ця відстань дає простір для спостережень і  формулювання коментарів. Деякі з інсайтів чи способів роботи, що тут представлені, дістались мені важко. Хоча в житті є місце для навчання важким шляхом, я вважаю, що воно має обмежене місце в навчанні психотерапії, де клієнтам можуть надати ведмежу послугу  через те, що терапевту «потрібно» навчатися важким шляхом. Це особливо актуально, коли вони мають досвід, з якого можна вчитися у більш комфортний та універсальний і бажаний спосіб.

Я сподіваюся, що ця книга допоможе вам навчитися легкому шляху та нагадає, що робота психотерапевта нелегка. Вона вимагає глибоких і складних думок, міцності, гнучкості та відкритості емоцій. Також вона вимагає цікавості та сприйнятливості до досвіду, величезного терпіння і готовності сидіти й слухати про глибокі страждання і численні жахи, які люди можуть заподіяти одне одному, і при цьому не втрачати віри в людство чи стійкість людського духу.

СЛОВО ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ
Для зручності я вживаю «він» і «вона» як синоніми в цій книзі, і вірю, що читач або читачка внесе необхідні зміни відповідно до своєї конкретної ситуації. Я часто звертаюся до вас у тексті. Коли я це роблю, я маю на увазі вас, читачу. Я використовую цей розмовний стиль, щоб заохотити вас, читачу, до роздумів і рефлексії.


ВІДГУКИ

«100 Ключових понять ТА» – книга обов’язкова до прочитання всім практикам транзакційного аналізу, як початківцям, так і досвідченим. У книзі міститься освіжаючий і цілісний опис транзакційного аналізу та його зв’язку з найсучаснішою наукою, теорією психотерапії та суміжними галузями. Марк Віддоусон (Mark Widdowson) майстерно поєднує мудрість ранніх транзакційних аналітиків із сучасними розробками в теорії та практиці психотерапії ТА. Книга сповнена практичної мудрості та клінічних ідей і слугуватиме путівником на складному психотерапевтичному шляху від початкової сесії до кінця психотерапії. Я  наполегливо рекомендую її. 

Грегор Жвелц (Gregor Žvelc), PhD, TSTA, Професор клінічної психології,
Факультет психології Люблянського університету.

“У «Транзакційний аналіз: 100 ключових понять і технік» Марк Віддоусон (Mark Widdowson) пропонує потужний і детальноописаний виклад того, як майстер-терапевт дотримується своєї майстерності. Подаючи вичерпний огляд теорії та практики транзакційного аналізу, ця книга також дуже актуальна як для досвідчених практиків, так і для новачків у будь-якому підході до консультування та психотерапії. Зосередження уваги на ключових моментах вибору в терапії дає змогу читачеві дізнатися про нові варіанти та стратегії щодо підтримки клієнтів під час терапевтичної подорожі. Важливі аспекти цієї книги включають захоплюючу розповідь про те, як ТА еволюціонував з часів новаторської роботи Еріка Берна (Eric Berne), Клода Штайнера (Claude Steiner) та їхніх колег, а також усвідомлення важливості шанобливого та надихаючого реагування на соціокультурні відмінності, маргіналізацію і гноблення. У книзі просліджується взаємозв’язок між ідеями та техніками інших терапевтичних традицій, а також сучасними дослідженнями. Перше видання «Транзакційний аналіз: 100 ключових понять і технік» стало бестселером, цінність  якого визнали консультанти та психотерапевти з широкого діапазону теоретичних напрямків і галузей практики. Це нове видання навіть краще і я наполегливо рекомендую його у якості важливої літератури для всіх, хто зацікавлений у поглибленні та розширенні своєї здатності винахідливо працювати з клієнтами.

Джон Маклеод (John McLeod), Почесний професор з консультування Абертейського університету

Доктор Марк Віддоусон пропонує чудову книгу про транзакційний аналіз. Особливо хочу зауважити сучасність даної книги. Повна актуальна інформація та ідеї щодо ТА і його зв’язку з багатьма іншими підходами та ідеями. Чудова книга для читання, яка настійно рекомендується для студентів, тренерів ТА і людей із широким діапазоном досвіду та знань.


Наталія Ісаєва (Nataliia Isaieva), PTSTA-P-EATA/ITAA, 

Почесна членкиня Української Спільноти Транзакційного Аналізу, УСТА (USTA), Україна

 


ПОДЯКИ
Що стосується внеску в цю книгу, я хотів би подякувати Алесу Живковічу (Ales Zivkovic) за його неоціненний внесок у Пункт 14 щодо Інтерпретаційного Динамічного ТА і Джайлзу Барроу (Giles Barrow) за його внесок до Пункту 9 щодо Eкo-TA. Я також хотів би подякувати Метту Тейлору (Matt Taylor) за його підбадьорення й за те, що він був «приятелем з підзвітності» і допоміг мені  триматися мети з дедлайнами. Коли я писав друге видання, мої думки часто зверталися до дорогої колеги та подруги, Елісон Ейрес (Alison Ayres), з багатьох причин, але переважно через усю допомогу та підтримку, яку вона щедро надала мені, коли я писав перше видання. Я також хотів би подякувати Яну Стюарту (Ian Stewart), Адрієнні Лі (Adrienne Lee) і Кіту Тюдору (Keith Tudor) за  центральну роль, яку кожен з них відіграв у моєму професійному та особистому розвитку. Усі троє запропонували мені прийняття і підбадьорили у віднайденні свого шляху становлення транзакційним аналітиком. Я також хотів би висловити глибоку та незмінну вдячність двом моїм керівникам з докторської дисертації, професорці Сью Уілер (Sue Wheeler) і професору Джону МакЛіоду (John
McLeod), їхня мудрість, розуміння, підтримка та нові виклики залишили незгладимий слід у моїй кар’єрі й вивели мене на  абсолютно нову і чудову траєкторію. 

Нарешті, я хотів би подякувати своєму чоловікові, Філіпу Макнеллі (Philip McNally), за турботу про мене, за те, що змушує мене сміятися, за те, що він це він, і за те, що він мій.


 

Вгору